บริการ Messenger Post คืออะไร เป็นบริการใหม่จากไปรษณีย์หรือไม่

Messenger Post
Messenger Post

 

บริการ Messenger Post คืออะไร

Messenger Post คือ บริการจัดส่งเอกสาร / สิ่งของ โดยพนักงานไปรษณีย์ครับ โดยมีหน้าที่ไปรับสิ่งของ ณ ที่อยู่จากผู้ฝาก และจัดส่งไปถึงผู้รับนั่นเองครับ โดยใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง พร้อมกับรายงานผลกลับเมื่อของส่งถึงมือแล้วครับ โดยมีมาตรฐานรับประกันเอาไว้สูงสุดถึง 1,000 บาท