ไปรษณีย์ APM สิ่งที่จะเข้ามาช่วยทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้น

ไปรษณีย์ APM คืออะไร

บริการจากไปรษณีย์ไทย  เปิดให้บริการแล้ว APM หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไร สำหรับ APM ก็คือเครื่องให้บริการไปรษณีย์อัตโนมัตินั่นเอง ซึ่งจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเปิดให้บริการนำร่องสนามบินสุวรรณภูมิ

ไปรษณีย์ เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ APM หรือ Automated Postal Machine โดยจุดประสงค์เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานฯ ซึ่งจะมีสิ่งของบางอย่างที่ผู้ใช้บริการสนามบินไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินไปได้ ยังรวมไปถึงผู้ใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย

โดยจะมีการให้บริการฝากส่งสิ่งของทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะคิดราคาบริการอัตราแบบเหมาจ่าย โดยมีการนำร่องติดตั้งอยู่ที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก มีจำนวน 2 จุดด้วยกัน ได้แก่ บริเวณหน้าพื้นที่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ตม.) ฝั่งตะวันออก (Zone 2) และบริเวณท้าย Row D M T B ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 4 พร้อมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันนี้ตลอด 24 ชั่วโมง

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *